ІНСТРУКЦІЯ ДЛЯ УКРАЇНЦІВ, ЩО ПРИЇХАЛИ ДО ІТАЛІЇ ЧЕРЕЗ ВІЙНУ – ИНСТРУКЦИЯ ДЛЯ УКРАИНЦЕВ, ПРИБЫВШИХ В ИТАЛИЮ В СВЯЗИ С ВОЙНОЙ

Le migliori offerte del web

Spread the love

ЛАСКАВО ПРОСИМО ДО ІТАЛІЇ
До вашої уваги подаємо важливу та корисну інформацію щодо вашого перебування в Італії
та просимо вас якнайшвидше упорядкувати своє положення для отримання медичної та
логістичної допомоги
Обов’язки щодо охорони здоров’я відповідно до нормативи проти Covid для громадян України, які прибули
з України, та осіб, які в будь-якому випадку приїхали з України.
Щоб мати можливість залишатися в нашій країні, ви повинні дотримуватися таких правил:
• до 31 березня 2022 року, після вашого в’їзду на територію Італії протягом 48 годин ви повинні зробити,
молекулярний або антигенний тест на SARS-CoV-2;
• протягом п’яти днів після здачі мазка необхідно дотримуватися режиму самонагляду з обов’язковим носінням
маски типу FFP2;
• до 31 березня 2022 року ви можете користуватися громадським транспортом для того, щоб дістатися до
закладів охорони здоров’я та / або закладів медичного обслуговування, до місця проживання, чи до іншого
місця, наданого у користування та проживання.
У салоні транспорту є обов’язкове носіння маски типу FFP2 та пред’явлення довідки з негативним результатом
молекулярного тесту, зробленого не раніше, ніж за 72 години, або тесту на антиген за 48 годин;
• в пункті в’їзду на національну територію, або в будь-якому випадку протягом 5 днів після в’їзду на територію
Італії вам буде гарантовано:

 • введення вакцини проти Covid-19, дифтерії, правця, кашлюку, поліомієліту;
 • пропозиція вакцинування проти кору, паротиту, краснухи та скринінгового тесту на туберкульоз, та інші
  щеплення за оцінкою медиків;
  • до 31 березня 2022, в очікуванні видачі так званого «посиленого» зеленого сертифіката, ви маєте право
  залишатися в приймальних центрах, в центрах системи захисту та інтеграції (SAI), наданих у
  користування та проживання, чи в приватних помешканнях.
  За інформацією, щодо дійсності медичної документації чи стану здоров’я, телефонуйте за безкоштовним
  номером 1500 або за безкоштовним номером регіону, в якому ви знаходитесь. Ви також можете особисто
  звернутися до найближчого медичного закладу ASL.
  До кого ви можете звернутися, якщо вам потрібне житло для себе та вашої сім’ї.
  • Якщо у вас немає житла, то ви можете звернутися до відділень Префектури у місті, в якому знаходитесь,
  пояснивши вашу ситуацію та необхідність влаштування у приймальних закладах.
  Що ви повинні зробити, щоб упорядкувати своє становище на території Італії протягом 90 днів перебування:
  • Як громадянин України, який має біометричний паспорт, ви звільнені від в’їзної візи, і ви можете перебувати
  на території Італії максимум 90 днів з моменту в’їзду до Шенгенської зони.

Поспішіть упорядкувати своє положення, таким чином буде легше оперативно надати вам необхідну
допомогу.
• Якщо ви прибули з країни Шенгенської зони, наприклад Словенії, органи влади цієї країни вже поставили
штамп про в’їзд у ваш паспорт, то від цієї дати ви повинні відрахувати 90 днів.
• Якщо ж у вашому паспорті немає штампу, ви повинні звернутися до Головного відділення поліції – імміграційної
служби міста (Questura), де ви знаходитесь, і задекларувати свою присутність.
Що потрібно зробити, щоб упорядкувати своє положення на італійській території після 90 днів перебування.
• Якщо ви вирішили залишитися в Італії більше 90 днів, тоді ви повинні звернутися до Головного відділення
поліції – імміграційної служби міста (Questura), в якому знаходитесь, щоб отримати всю необхідну інформацію
про різні можливості регулярного перебування на території Італії.
Інша інформація:
• Не забувайте завжди мати при собі паспорт або документ, що посвідчує особу.
• Якщо ви не маєте з собою документа, що посвідчує особу, то вам може його видати Консульство України в
Римі.
• У разі будь-яких сумнівів, щодо вашого перебування в Італії, ви завжди можете звернутися до Головного
відділення поліції – імміграційної служби (Questura), або до найближчого до вас комісаріату державної поліції.
• У разі будь-якої потреби або невідкладності щодо стану вашого здоров’я ви можете звернутися до найближчої лікарні.
• Не забувайте мати при собі Covid-сертифікат про вакцинацію.
• Якщо вам потрібна додаткова інформація щодо Covid-19, ви можете зателефонувати за регіональними
номерами, зазначеними в брошурі, або до Міністерства охорони здоров’я, за номером 1500, доступним
цілодобово з Італії та з-за кордону +39 0232008345, + 39 0283905385

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В ИТАЛИЮ
Предлагаем вашему вниманию важную и полезную информацию о пребывании на
территории Италии и рекомендуем вам урегулировать ваше пребывание как можно
скорее, с тем чтобы получить доступ к медицинской и материальной помощи.
Обязанности граждан и резидентов Украины, пребывающих из Украины, в соответствии с законодательством
по борьбе с Covid-19
Во время пребывaния на терpитории Италии необходимо соблюдать следующие правила:
• в течение 48 часов с момента въезда на территорию Италии, необходимо сдать ПЦР или экспресс-тест на
SARS-CoV-2;
• в течение 5 дней с момента сдачи мазка необходимо соблюдать режим самонаблюдения с обязательным
ношением маски типа FFP2;
• Согласно ограничениям, действующим до 31 марта 2022г, в случае негативного результата теста, вы можете
пользоваться общественным транспортом для того, чтобы добраться до лечебно-профилактических учреждений,
до места жительства или места временногo проживания, а также до предоставленных к размещению гостиничных
структур, при условии ношения маски типа FFP2 и наличия справки с отрицательным результатом ПЦР теста,
сделанного не ранее чем за 72 часа или экспресс-теста, сделанного не ранее чем за 48 часов;
• в пункте въезда на территорию Италии или, в любом случае, в течение 5 дней с момента въезда, вам будyт
гарантированы:

 • введение вакцины против Covid-19, дифтерии, столбняка, коклюша, полиомиелита;
 • возможность вакцинирования против кори, паротита, краснухи, а также возможность скринингового
  теста на туберкулез и другиx прививoк по заключению органов здравоохранения;
  • Согласно ограничениям, действующим до 31 марта 2022г., до получения так называемого «усиленного» зеленого
  паспорта (super green pass), вы имеете право находиться в центрах приема беженцев, в центрах приема и
  интеграции (SAI), в гостиничных структурах, где вас разместили, или в предоставленных вам частных домах.
  Для получения информации о действительности вашей медицинской документации или для получения любой другой
  медицинской информации позвоните по бесплатному номеру 1500 или по бесплатному номеру гарячей линии
  региона, в котором вы находитесь. Вы также можете лично обратиться в ближайший медицинский центр ASL.
  К кому обратиться, если необходимо жилье вам или вашей семье
  • Если у вас нет жилья, вы можете обратиться в офисы Префектуры города (Prefettura), где вы находитесь,
  пояснив Вашу ситуацию и необходимость размещения в принимающих структурах.
  Что вы должны сделать, чтобы урегулировать свое нахождение на территории Италии в течение 90 дней
  пребывания:
  • Как гражданин Украины, имеющий биометрический паспорт, вы освобождены от въездной визы и можете
  оставаться на территории Италии максимум до 90 дней с момента въезда в Шенгенскую зону.
  • Поспешите урегулировать свое нахождение, с тем чтобы мы могли оперативнее оказывать вам
  необходимую помощь.

• Если вы прибыли из страны Шенгенской зоны, например из Словении, власти этой страны уже поставили
въездной штамп в вашем паспорте, с даты которого вы должны начать отсчет 90 дней.
• Если же в вашем паспорте нет штампа, необходимо обратиться в иммиграционное управление полиции
(Questura – Ufficio Immigrazione) того города, где вы находитесь, и задекларировать ваше присутствие на
территории Италии (dichiarazione di presenza).
Что необходимо сделать, чтобы урегулировать свое нахождение на территории Италии после истечения
90 дней пребывания
• Если вы решите остаться в Италии более чем на 90 дней, вам необходимо обратиться в иммиграционное управление
полиции (Questura – Ufficio Immigrazione) города, в котором вы находитесь, где вы получите всю необходимую
информацию о различных возможностях временного и постоянного пребывания на территории Италии.
Дополнительная информация:
• Не забывайте всегда иметь при себе паспорт и/или документ, удостоверяющий личность.
• Если у вас нет с собой документа, удостоверяющего личность, его может выдать консульствоУкраины в Риме.
• Если у вас имеются какие-либо сомнения относительно вашего пребывания в Италии, вы всегда можете
обратиться в Иммиграционное управление полиции (Questura – Ufficio Immigrazione) или в ближайший к вам
Комиссариат государственной полиции (Commissariato della Polizia di Stato).
• В случае необходимости в неотложной медицинской помощи, вы можете обратиться в ближайшую
больницу.
• Не забудьте взять с собой свидетельство о вакцинации против Covid-19.
• Если вам нужна дополнительная информация о Covid-19, вы можете позвонить по региональным номерам,
указанным в брошюре, или в Министерство здравоохранения по круглосуточному номеру 1500 (из Италии)
и по номерам +39 0232008345 – +39 0283905385 (из-за границы)..